จัดพื้นที่ให้พัก นั่งทำงาน หรืออ่านหนังสือ มีบริการฟรี WIFI